P&G นำน้ำสะอาดมาสู่พม่าและที่อื่นๆ

P&G นำน้ำสะอาดมาสู่พม่าและที่อื่นๆ

USAID และ Procter and Gamble ได้ร่วมมือกันจัดหาน้ำดื่มสะอาดและส่งเสริมการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ยากจนที่สุดในพม่าผู้คนนับล้านในเคาน์ตีไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และผลกระทบของการใช้น้ำที่ไม่ปลอดภัยอาจถึงตายได้ แพ็กเก็ตทำน้ำให้บริสุทธิ์ของ P&G สามารถทำให้น้ำที่ดื่มน้ำเปล่าสะอาดและใสได้ในเวลาเพียง 20 นาที

P&G ได้ให้บริการน้ำดื่มสะอาดมาเกือบทศวรรษผ่าน

โครงการChildren’s Safe Drinking Water ที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ P&G Purifier of Water ที่ได้รับรางวัลมาแล้วนับร้อยล้านชุดให้กับประชากรที่ไม่ปลอดภัยจากแหล่งน้ำทั่วโลก แพ็คเก็ตประกอบด้วยผง 4 กรัมที่ทำความสะอาดน้ำ 10 ลิตร ในเดือนเมษายน กลุ่มประกาศว่าได้เปลี่ยน

น้ำ 7 พันล้านลิตร ในเดือนพฤศจิกายน 2555 นิตยสาร 

The Economist ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางสังคมที่ดีที่สุดในโลก จนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ช่วยชีวิตผู้คนได้ประมาณ 37,000 คน และป้องกันโรคท้องร่วงได้กว่า 280 ล้านวันใน 75 ประเทศ

เครื่องกรองน้ำของ P&G มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในพม่า 

ซึ่งมักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุไซโคลน ภัยแล้ง และแผ่นดินไหว โปรแกรมดังกล่าวถูกนำมาใช้ครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดซึ่งเป็นผลมาจากพายุไซโคลนนาร์กิสในปี 2551 การทำงานร่วมกับพันธมิตร NGO นั้น P&G ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้วยการจัดหาน้ำดื่ม

สะอาดกว่า 30 ล้านลิตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่นั่น 

ตั้งแต่ปี 2554 พีแอนด์จีและพันธมิตรเอ็นจีโอได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดเพิ่มเติม 45 ล้านลิตรให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภัยแล้ง หรือการขาดแคลนน้ำเรื้อรังทั่วประเทศ สามารถDonate ให้กับโปรแกรมได้ ที่นี่ในภาพนี้ เด็กคนหนึ่งในเมือง North Okkalapa ได้เรียนรู้วิธีดื่มน้ำที่เพิ่งถูกทำให้

ปลอดภัยโดยการละลายห่อและคนให้เข้ากัน

เด็กชายอายุ 18 ปีในเมืองปาล์มฮาร์เบอร์ รัฐฟลอริดา ได้เสนอโครงการเพื่อรับตำแหน่ง Eagle Scout ซึ่งจะจัดเตรียมการสื่อสารสำรองที่สำคัญสำหรับผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินหากการสื่อสาร 911 ล้มเหลว

Credit : ดัมมี่